En inställning

I varje situation finns det i stort sett bara en inställning som alltid hjälper. Att vara kärleksfull eller empatisk. Oavsett vad som händer är du mer eller mindre hjälpt av det. Det kan till och med sluta med att du får det samma tillbaka. Kanske från ett oväntat håll.

Fortsätt läsa

Tomma ord?

Jag säger ibland frasen ’om jag ska vara ärlig’. Det är ju ett ganska korkat uttalande egentligen. För det bygger ju på att jag normalt sett inte är ärlig. Något som jag för det mesta är. Samma sak med fraserna ’jag ska inte ljuga’ eller ’så har jag inte ljugit’ och även ’jag menar inget…

Fortsätt läsa

Lägeskoll

Stämmer mitt beteende överens med den människa jag säger mig vara? Är svaret på en sådan fråga ja, då är det bara att fortsätta som vanligt. Men är svaret nej, gäller det att se upp. Börjar man kompromissa med mina egna uppsatta regler och standarder går det snart utför. Där är man snart inte den…

Fortsätt läsa

Ingen retur

Ord går inte att göras osagda. Vi kan säga att vi tar tillbaka dem eller att vi inte menade dem, men orden är redan sagda och flyger inte in i vår mun igen. Tänk på det innan du säger något, speciellt innan du uttalar hårda ord.

Fortsätt läsa

En stor sjö

Världen, eller kanske ännu tydligare ett företag, är som en sjö. En sjö där vi alla hämtar vatten, där alla anställda är en flod som förser sjön med det vatten som finns att tillgå. Allt för ofta ser folk sig som små egna sjöar. Detta gör att de inte ser sin roll i det stora…

Fortsätt läsa

Säker investering

Vad kan du investera i som aldrig kommer svika dig? Givetvis ditt eget sinne och din kunskap. Pengar och andra tillgångar kan förstöras eller försvinna, men kunskap och värderingar är något du aldrig blir av med på det sättet. Det är något som inte är tungt att bära och något du inte behöver oroa dig…

Fortsätt läsa

Alltid lika fri

Det finns en sak, en del av dig som man inte kan komma åt. Hur man än slår dig eller om man spärrar in dig så kan ingen komma åt ditt sinne. Ingen kan spärra in dina tankar. Det i sin tur innebär att ingen kan spärra in dig, i ditt sinne är du alltid…

Fortsätt läsa

Se tillbaka

Det vi verkligen behöver är i grunden väldigt lite. Det kan vara nyttigt att se tillbaka ibland, som när du känner att du har för lite plats för dina saker. Då kan det vara bra att påminna sig själv om att det inte var så länge sedan man inte behövde alla de där sakerna. Då…

Fortsätt läsa

Använd korten rätt

Vi sitter trumf på hand i livet genom att det enda vi kan styra när det kommer till själva livet är hur vi reagerar på vad som händer. Vi bestämmer hur vi ska reagera och det för hela skillnaden. I alla fall när vi inser det och kan behärska det. Betyder det att någon som…

Fortsätt läsa

Var inte girig

Makt och pengar korrumperar inte, de avslöjar. Orden kommer från Robert Caro och de berättar något om människor. Det spelar inte så stor roll hur mycket eller lite makt vissa får, om de har anlag för korruption så visar det sig snart ändå. Det samma gäller för pengar och välstånd. Har man en tendens att…

Fortsätt läsa